Baner prezentujący zebranie rady pedagogicznej, członkowie siedzą przy stole.

Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie: Andrzej Graczewski

Imię i Nazwisko nauczyciela
Nauczany przedmiot
Barbara Darkowska język polski, WDŻ, edukacja dla bezpieczeństwa
Emilia Skowronek język polski, plastyka
Danuta Kraużlis matematyka, fizyka
Anita Smokowska język angielski
Katarzyna Truszkowska historia, WOS
Kamil Bąk informatyka, wychowanie fizyczne
ks. Sebastian Margiewicz religia
Halina Szymanowska fizyka, matematyka
Marta Kłos język niemiecki, informatyka
Marta Miller język angielski
Marzanna Zawadzka geografia
Elżbieta Modzelewska chemia
Sebastian Miller wychowanie fizyczne
Małgorzata Gorlo-Obrycka matematyka, przyroda, zajęcia świetlicowe
Małgorzata Wiśniewska bibliotekarz, technika
Katarzyna Wójcicka edukacja przedszkolna
Ewa Tokarzewska oligofrenopedagogika, zajęcia świetlicowe
Jolanta Rejkiewicz pedagog, pedagog specjalny
Emila Andryszczyk psycholog szkolny
Iwona Milewska logopeda szkolny
Anna Sobocińska język polski
Bożena Kuczyńska przyroda
Wiesława Zimińska biologia
Barbara Kijko edukacja wczesnoszkolna
Bożena Muczyńska edukacja wczesnoszkolna
Joanna Zawadzka edukacja wczesnoszkolna, muzyka
Sylwia Sokólska edukacja wczesnoszkolna, język angielski
Wioleta Królewicz religia
Agata Liżewska edukacja przedszkolna
Karolina Formejster edukacja przedszkolna
Ewa Budzińska edukacja przedszkolna

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: gimraj@wp.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69