Najlepsi Uczniowie

UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ W SZKOLE
ROK SZKOLNY 2015/2016
L.p.
Imię i Nazwisko
Średnia
Zachowanie
1.
Natalia Kalicka
5,50
wzorowe
2.
Beata Pogorzelska
5,29
bardzo dobre
3.
Dominika Toczyłowska
5,25
wzorowe
4.
Julia Matusiak
5,17
wzorowe
5.
Paulina Fiedorow
5,06
wzorowe
6.
Edyta Skorupa
5,06
wzorowe
7.
Ewelina Izabela Supińska
5,06
bardzo dobre
8.
Mateusz Stanisław Babul
5,06
bardzo dobre
9.
Katarzyna Gryczkowska
4,94
wzorowe
10.
Weronika Plaga
4,94
wzorowe
11.
Kamil Prostko s. Jacka
4,94
wzorowe
12.
Anna Czyżewska
4,93
wzorowe
13.
Anna Bukowska
4,89
wzorowe
14.
Jakub Gadziński
4,89
wzorowe
15.
Bartłomiej Policha
4,88
bardzo dobre
16.
Ewelina Kuczyńska
4,83
wzorowe
17.
Klaudia Kosińska
4,83
wzorowe
18.
Ewelina Koniecko
4,82
wzorowe
19.
Małgorzata Wołyniec
4,81
wzorowe
20.
Kinga Dekanowska
4,81
wzorowe
21.
Adam Modzelewski
4,78
bardzo dobre
22.
Dominika Nerkowska
4,78
wzorowe
23.
Julia Nietupska
4,76
wzorowe
24.
Patrycja Dziądziak
4,73
bardzo dobre
25.
Edyta Bielawska
4,67
wzorowe
26.
Anna Jabłońska
4,67
wzorowe
27.
Ewelina Chojnowska
4,67
wzorowe
28.
Weronika Bączkowska
4,56
wzorowe
29.
Julia Stryjecka
4,54
wzorowe
30.
Arkadiusz Muczyński
4,53
bardzo dobre

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: gimraj@wp.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69