BohaterON

Udział w kampanii historycznej „BohaterON”- włącz historię!

Udział w kampanii historycznej „BohaterON”- włącz historię!

Uczniowie klasy V z  naszej szkoły wzięli udział w  ogólnopolskiej  kampanii o tematyce historycznej „BohaterON”- włącz historię! Miała ona  na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego  oraz promowanie historii Polski XX wieku. W czasie zajęć został zrealizowany scenariusz ,,Mały roznosiciel nadziei”. Uczniowie wysłuchali słuchowiska, a następnie przedstawili wydarzenia na osi czasu. Przeprowadzono również lekcję na temat roli dzieci w czasie Powstania warszawskiego i funkcji jaką wtedy pełniły, a także niebezpieczeństw jakie im zagrażały. Dzięki uczestnictwu w kampanii uczniowie poszerzyli wiedzę historyczną, a także kształtowali patriotyczne postawy i poczucie tożsamości narodowej. Uświadomili sobie, że pamięć o bohaterach – Powstańcach-  jest naszym obowiązkiem.

Katarzyna Truszkowska

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: gimraj@wp.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69