Informacje nauczanie zdalne

Informacje nauczanie zdalne

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego zajęcia dydaktyczne w klasach I – VIII w dniach 20, 21, 22 grudnia oraz 3, 4, 5, 7 stycznia 2022 r. będą prowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Teams. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli w czasie rzeczywistym tj. zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

Przedszkolaki, zerówka, uczniowie oddziału specjalnego oraz realizujący zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, mają zajęcia stacjonarne zgodnie z obowiązującym planem

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: gimraj@wp.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69