Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21

W związku z panującą epidemią nie przewiduje się tradycyjnego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21.

Rozpoczęcie roku odbędzie się o godz.8:00 wg ustalonych zasad z zachowaniem reżimu sanitarnego (obowiązkowe zakrycie ust i nosa).

Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2020/21 odbywać się będzie zgodnie z rozkładem jazdy autobusów obowiązujacym w poprzednim roku szkolnym.

  1. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się wyznaczonymi wejściami z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.
  2. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie przed wyznaczonym wejściem, (nie wchodzą z dzieckiem do budynku szkolnego) zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
  3. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie wychodzą przydzielonym wejściem ze szkoły.
  4. O godzinie 9.00 odbędzie się msza święta w kościele pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie. Dzieci uczestniczą we mszy świętej pod opieką rodziców.

Harmonogram wejść do szkoły

  • Wejście przy stołówce

– klasa I- sala 1-60

– klasa IV – sala 1-62

– klasa VI b – sala 2-27

– klasa VIII b – sala 2-29

  • Wejście główne (środkowe) do szkoły

– klasa II – sala 1-04

– klasa III – sala 1-30

– klasa VIII a – sala  2-30

– klasa VII b – sala 2-32

  • Wejście przy hali sportowej

– klasa V – sala 1-06

– klasa VI a – sala 2-01

– klasa VII a – sala 2-03

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: gimraj@wp.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69