Dobry zawód – fajne życie

Dobry zawód – fajne życie

W dniu 28.02.2018 r. uczniowie III a i III b oddziałów gimnazjalnych wzięli udział w targach edukacyjno – zawodowych. Targi odbyły się w Łomży w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9. Targi edukacyjno – zawodowe  zostały zorganizowane w ramach udziału szkoły w projekcie „Dobry Zawód – Fajne życie”, którego celem jest popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych jak i ich rodziców. Zadaniem projektu jest  ukazanie walorów i możliwości, ale głównie korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając  dalszą edukację prowadzącą do uzyskania pracy w określonym zawodzie i na konkretnym stanowisku. Obecni na targach uczniowie zapoznali się z ofertą  edukacyjną szkół  ponadgimnazjalnych z subregionu łomżyńskiego. Wystawcami na targach były szkoły branżowe i technika, oferujące kształcenie zawodowe. Targom towarzyszyły spotkania mentoringowe z pracodawcami.

Jolanta Rejkiewicz

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: gimraj@wp.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69